::: AD FORMANDUM impresa sociale – socialno podjetje

Contattaci

e segnala il tuo interesse

TS / +39.040.566360

GO / +39.0481.81826


VERJAMEMO V VREDNOST POSAMEZNIKOV. VSAK DAN DELAMO ZA RAZVOJ DRUGAČNIH IN NOVIH ZAMISLI.

Na osnovi kompetenc, ki AD FORMANDUM ločujejo od podobnih podjetij, smo svoje delovanje osredotočili na dve področji:

TURIZEM, PRENOČIŠČA IN GOSTINSTVO – ker so vsi trije segmenti povezani s prostorom in ljudmi, ki tukaj živijo in pripomorejo k ohranjanju svoje tradicije, vrednot in specifične kulture. Izobraževanje na gostinskem področju je razlikovalna prednost Ad formanduma. Kuhinja, vino, olje in siri – tipični proizvodi tega prostora – predstavljajo delo ljudi in resnično prednost naše regije.

…. Povezujemo se z ljudmi, njihovimi vrednotami in tradicijo: izobraževanje je orodje, ki nam pomaga, da rastemo in se razvijamo s prostorom.

SOCIALNA DEJAVNOST – ker je segment povezan s potrebami, ki jih izražajo pripadniki določene skupnosti. Kdor dela na socialnem področju, mora z ustrezno pozornostjo skrbeti za ljudi v različnih življenjskih okoliščinah: v šoli, v zdravstvu, v športu, v kulturi, društveni dejavnosti, v javnem sektorju.

… Povezujemo se s skupnostmi: izobraževanje je orodje, ki gradi profesionalnost in kompetentnost ljudi, ki skrbijo za naše dobro počutje.

Verjamemo tudi v ZELENO GOSPODARSTVO na področju DELA, saj doprinos k trajnostnemu gospodarstvu pomeni raziskovanje in izgradnjo prihodnosti, ki lahko postane resnična.

…. V ta namen prirejamo tečaje usposabljanja in poklicnega izobraževanja, ki omogočajo konkurenčnost na vedno bolj zahtevnem trgu.

Prenos brošure o podjetju AD FORMANDUM.

CREDIAMO NEL VALORE DELLE PERSONE. OGNI GIORNO LAVORIAMO PER SVILUPPARE UN’IDEA DIVERSA, UN PENSIERO ORIGINALE.

Sulla base delle competenze che lo distinguono AD FORMANDUM ha scelto di operare prioritariamente su due ambiti:

il TURISMO, L’OSPITALITA’, LA RISTORAZIONE, perché legato al territorio e alle persone che lo vivono, mantenendo vive le tradizioni, i valori e la cultura che lo caratterizzano. La formazione per la ristorazione è una specifica competenza di AD FORMANDUM; la cucina, il vino, l’olio, i formaggi, i prodotti del nostro territorio rappresentano il lavoro delle persone che rendono la nostra Regione unica.

…. Noi ci leghiamo alle persone, ai loro valori, alle loro tradizioni: l’attività formativa è uno strumento che aiuta chi vive un territorio a crescere e migliorare.

il SOCIALE, perché legato alle esigenze che le persone manifestano in quanto appartenenti ad una Comunità. Lavorare nel sociale significa prendersi cura delle persone lungo tutto l’arco della loro vita: nella scuola, nella sanità, nello sport, nella cultura, nell’associazionismo, nel sistema pubblico – con l’attenzione necessaria perché le persone sono importanti.

… Noi ci leghiamo alle Comunità: l’attività formativa è uno strumento che contribuisce ad assicurare competenza e professionalità a quanti si preoccupano del benessere delle persone.

Crediamo inoltre in una GREEN ECONOMY del LAVORO, perché partecipare a un’economia sostenibile significa ricercare e costruire un futuro credibile.

…. Noi lo facciamo immaginando percorsi formativi che consentano alle persone di spendere le loro competenze all’interno di un mercato del lavoro che oggi si rivela sempre più esigente.

Scarica la brochure istituzionale di AD FORMANDUM.

Nel rispetto della Direttiva 2009/136/CE, ti informiamo che il nostro sito utilizza cookies cd "tecnici" allo scopo di migliorare la qualità della navigazione all'interno del sito web. Per l'accesso ad alcuni servizi, e solo dietro specifica informativa, è possibile che vengano richieste informazioni più precise. Per dettagli più specifici si rinvia alla lettura dell'INFORMATIVA. Proseguendo nella navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookies.