::: Ad Formandum impresa sociale – socialno podjetje

Naši kontakti

info@adformandum.org

TS / +39.040.566360

GO / +39.0481.81826

VERJAMEMO V VREDNOST POSAMEZNIKOV. VSAK DAN DELAMO NA TEM, DA SE RODIJO RAZLIČNE IDEJE. ORIGINALNE ZAMISLI.

AD FORMANDUM je svoje delovanje osredotočil na dve področji:

TURIZEM, SPREJEM IN GOSTINSTVO, ker je povezan z zemljo, z ljudmi, s specifičnimi realnostmi, ki omogočajo, da se ohranjanjajo žive tradicije, vrednote in kultura teritorija, ki mu pripadamo. Izobraževanje na gostinskem področju je segment, na katerem je AD FORMANDUM v letih zgradil svojo razlikovalno prednost: domača kuhinja, vino, olje, siri, proizvodi našega prostora predstavljajo obenem tudi delo ljudi in resnično prednost naše regije.

…. Povezujemo se z ljudmi, opiramo se na njihove vrednote in tradicije: izobraževanje je orodje, ki pomaga ljudem, da se izboljšajo, rastejo in razvijejo skupaj s prostorom, ki mu pripadajo.

SOCIALA, ker je segment, povezan s potrebami, ki jih izražajo pripadniki določene skupnosti. Kdor dela na socialnem področju, skrbi za ljudi skozi vse življenje: v šoli, v športu, v kulturi, v javnem sektorju.

… Povezujemo se s skupnostmi: izobraževanje je orodje, ki gradi profesionalnost in kompetence operaterjev na socialnem področju.

Verjamemo v GREEN ECONOMY DELA: prispevati k trajnostnemu razvoju gospodarstva pomeni verjeti v prihodnost.

…. AD FORMANDUM prireja v ta namen tečaje usposabljanja in poklicnega izobraževanja, ki omogočajo osebam, da oblikujejo svoje spretnosti in jih lahko ponujajo na trgu dela.

Download: Brošura ADF