::: Ad Formandum impresa sociale – socialno podjetje

Naši kontakti

info@adformandum.org

TS / +39.040.566360

GO / +39.0481.81826

Naš svet gradimo na odnosih, povezavah, mreženju in ustvarjanju trajnih odnosov z ostalimi zavodi za poklicno izobraževanje v deželi Furlaniji – Julijski Krajini, z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami in gospodarskimi realnostmi v Italiji in Sloveniji.

Effe.pi (www.effepi.fvg.it)

V deželi Furlaniji – Julijski Krajini je izvajanje programov splošnega usposabljanja in poklicnega izobraževanja zaupano začasnemu združenju ustanov, ki se imenuje Effe.pi in ki združuje vse najpomembnejše izobraževalne zavode v deželi. Združenje Effe.pi načrtuje vse programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki so namenjeni mladim do 18. leta starosti in ki omogočajo pridobitev poklicne kvalifikacije.

Apprendistato FJK (www.apprendistato.fvg.it)

L’associazione Effe.pi riunisce i principali enti di formazione della Regione Friuli Venezia Giulia per gestire su tutto il territorio regionale i percorsi formativi rivolti ai giovani di età inferiore ai 18 anni e finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale.

Istutucionalni partnerji

V mrežo socialnih in gospodarskih ustanov, na kateri se gradi življenje Ad formanduma, spadajo tudi organizacije slovenske narodnostne skupnosti v Italiji, za katere je Ad formandum referenčna točka pri programih izobraževanja in usposabljanja in s katerimi Ad formandum gradi bodočnost “skupnosti”.

Slovenska kulturno gospodarska zveza SKGZ / www.skgz.org / je samostojna in nadstrankarska organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1954 in je od vsega začetka odprta do vseh komponent slovenske narodne skupnosti v Italiji. Glavni cilj zveze je zaščita pravic in interesov slovenske narodne skupnosti in njenih pripadnikov na vseh področjih družbenega udejstvovanja kot tudi spodbujanje vrednot in načel sožitja in vzajemnega spoznavanja ljudi na meji. SKGZ združuje, podpira in usklajuje dejavnosti številnih društev, organizacij in ustanov.

Slovenski izobraževalni konzorcij Slov.I.K. / www.slovik.org / je združenje podjetij, izobraževalnih ustanov in drugih javnih in zasebnih organizacij. Ustanovljen je bil leta 2005. Cilj konzorcija je ustvariti permanentni center dodatnega in dopolnilnega izobraževanja na visokošolski ravni ter spodbujati vseživljenjsko izobraževanje in raziskovalno delo na gospodarskem, upravnem in organizacijskem področju. Slov.I.K. prireja izobraževalne programe za dijake, študente, zaposlene, samostojne podjetnike, za manjša in večja podjetja ter za neprofitne organizacije. Nekateri programi so namenjeni širši javnosti.

Slori – Slovenski raziskovalni inštitut / www.slori.org / je slovenska ustanova v Italiji, ki se od leta 1974 profesionalno posveča raziskovanju slovenske manjšine v tržaški, goriški in videmski pokrajini. S svojo raziskovalno dejavnostjo razvija temelje za načrtovanje dolgoročne strategije razvoja slovenske manjšine ob upoštevanju mednarodne stvarnosti.

Slovensko deželno gospodarsko združenje / www.sdgz.it / od leta 1946 povezuje in zastopa slovenske podjetnike in samostojne poklice v Italiji. SDGZ si že več kot pol stoletja prizadeva za razvoj krajevnega gospodarstva in za zaščito interesov včlanjenih podjetij različnih sektorjev s posredovanjem zahtev podjetništva pri vseh pristojnih organih.

Kmečka Zveza – združenje kmetov / www.kmeckazveza.com / deluje v tržaški, goriški in videmski pokrajini. Nudi strokovno in administrativno pomoč članom pri vodenju kmetijskih dejavnosti in obratov. Dosledno je ob strani slovenskim kmetom pri obrambi njihove zemlje, narodnostne identitete, stanovskih pravic in gospodarskih interesov.