::: Ad Formandum impresa sociale – socialno podjetje

Naši kontakti

info@adformandum.org

TS / +39.040.566360

GO / +39.0481.81826

AD FORMANDUM je v letih pridobil in obdržal sledeče certifikate, avtorizacije in/ali akreditacije

Autorizzazione del Ministero del Lavoro quale Agenzia per il lavoro secondo il D.Lgs10.09.2003 n.276 nel regime particolare di cui all’art.6 c.1,l.e) con provvedimento autorizzativo dd.06.10.2015, sub-sezione III.1 dell’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro, istituita con D.Lgs 20.09.2011.

Akreditacija Dežele Furlanije – Julijske krajine za izvajanje izobraževalnih storitev (www.regione.fvg.it)

AD FORMANDUM je akreditiran pri deželi Furlaniji – Julijski Krajini za izvajanje storitev na področju izobraževanja v makrotipologijah izobraževanja za mlade do 18. leta starosti, višjega usposabljanja in vseživljenjskega učenja.

Akreditacija podjetja RINA za sistem vodenja kakovosti (www.rina.org)

AD FORMANDUM je uvedel sistem vodenja kakovosti UNI EN ISO 9001:2000 – področje EA 37 za izvajanje storitev, namenjenih posameznikom in organizacijam na področju izobraževanja.

Akreditacija pri Paritetnem skladu FON.TER (www.fonter.it)

AD FORMANDUM je akreditiran pri Paritetnem medpoklicnem državnem skladu za permanentno izobraževanje, namenjeno podjetjem storitvenega sektorja FON.TER, ki ga priznava Ministrstvo za delo.