::: Ad Formandum impresa sociale – socialno podjetje

Naši kontakti

info@adformandum.org

TS / +39.040.566360

GO / +39.0481.81826

Gre za projekte, ki jih AD FORMANDUM promovira, realizira ali pri katerih enostavno samo sodeluje z namenom, da mimo samega izobraževanja prispeva k razvoju ljudi, teritorija, naših skupnosti.

Želja, da se uresniči občutek pripadnosti, ki omogoči posameznikom, da se čutijo del skupnosti in da se čutijo obenem odgovorne za posameznike, je naše vodilo.

Naši projekti, stari in novi …

>>> TEČAJ SLOVENŠČINE? PA POJDIVA!

50 tečajnikov, 130 ur izobraževanja, trije tečaji na osnovni stopnji, en tečaj na srednji stopnji in tečaj konverzacije. To so številke tečajev slovenščine, ki jih je Pokrajina Gorica – Služba za jezikovne identitete priredila v letu 2011/2012 za svoje uslužbence in uslužbence drugih državnih ustanov v sodelovanju z izobraževalno agencijo Ad formandum. Več o tem…

>>> MINI MASTER ZA JAVNE UPRAVITELJE

45-urni tečaju, ki je obravnal strokovno terminologijo in komunikacijo v javnosti v slovenskem jeziku, so upravitelji podrobneje spoznali vlogo in avtonomne pristojnosti občin v luči ustavnih načel, preučili so državno in deželno zakonodajo o delovanju krajevnih uprav in pomen občinskega statuta in pravilnikov. Beseda je tekla tudi o vlogi in pristojnostih političnih in tehničnih organov in o odgovornosti pri opravljanju javnih funkcij. Posebno pozornost so med predavanji posvetili občinskemu proračunu in obračunu in davkom, ki se direktno tičejo občinskih blagajn. Več o tem…

>>> EVROPSKI KARIERNI POTNI LIST

Gre za mednarodni pilotni projekt, ki je bil izveden v okviru programa Evropske unije: Leonardo da Vinci – Community action programme on vocational training s ciljem, da se razvije koncept Evropskega kariernega potnega lista, ki bo na evropski ravni podprl posameznike – ciljne skupine projekta pri sprejemanju odločitev o načrtovanju in razvoju kariere, izbiri ustreznega usposabljanja in izobraževanja pri tem pa upoštevati osebnostne karakteristike posameznika, sposobnosti, pridobljeno znanje in izkušnje, cilje in potrebe na trgu dela. Več o tem…

>>> MEJNI DOGODKI

Mejni dogodki je čezmejni projekt, namenjen mladim ki živijo v slovensko – italijanskem obmejnem pasu. Nastal je iz skupnega prepričanja, da mladini ki živi na tem območju, primanjkujejo priložnosti za medsebojno srečevanje in druženje: od tu projekt, katerega ciljna skupina so izključno mladi iz obeh strani meje. Več o tem…