Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Pokliči nas: TS +39 040 566360 – GO +39 0481 81826

Image Alt

Naši člani

AD Formandum

  /    /  Naši člani

SKLAD SARDOČ

Sklad Dorče Sardoč je bil ustanovljen po volji pokojne gospe Ane Ursini – Sardoč, da bi se z dobrodelnimi pobudami ohranil spomin na njenega moža. Dr. Dorče Sardoč, zobozdravnik po poklicu, je bil velik slovenski domoljub, pokončen narodnoobrambni delavec in upornik proti raznarodovanju, ki ga je uzakonila in dosledno izvajala fašistična oblast. Dr. Sardoč je bil soustanovitelj ilegalnega gibanja TIGR, ki je organiziralo antifašistični upor na primorskem v obdobju med obema vojnama.
Sklad je bil priznan kot dobrodelna ustanova in podeljuje štipendije manj premožnim in zaslužnim študentom, ki pripadajo slovenski narodnostni skupnosti v Italiji.

ZADRUGA MAJA

15.oktobra 1992 je bila v Gorici ustanovljena kulturna zadruga Maja, ki je bila prva tovrstna pobuda med našo skupnostjo na Goriškem. Namen novoustanovljene zadruge je bil, da se tudi preko zadružniškega pristopa vključimo v razvejan svet kulturnega delovanja, in da hkrati zagotovi lastnim članom primerno profesionalnost, tako na področju razvijanja kulturnih dejavnosti, kot tudi pri organiziranju in servisiranju vsestranskih potreb na področju kulture. Ustanovnih članov zadruge je bilo šestnajst. S svojim rednim delovanjem je zadruga pričela v letu 1993, oziroma ko so bile izpeljane vse pravno-administrativne obveznosti v zvezi z ustanovitvijo. Istega leta se je tudi zadruga Maja vključila v zvezo zadrug, Lega delle cooperative v Vidmu.

SDGZ – URES

SDGZ-Slovensko deželno gospodarsko združenje od leta 1946 povezuje in zastopa slovenske podjetnike in samostojne poklice v Italiji. SDGZ si že več kot sedemdeset let prizadeva za razvoj in promocijo krajevnega gospodarstva in za zaščito interesov včlanjenih podjetij različnih sektorjev s posredovanjem zahtev podjetništva pri vseh pristojnih organih. Organizacija je strukturirana v pet stanovskih sekcij: obrt, gostinstvo in turizem, trgovina na drobno, mednarodna trgovina in storitve, samostojni poklici, ki sledijo problematikam posameznih resorjev. SDGZ, preko svojih storitvenih podjetij Servis in Servis Koper, nudi tudi vse storitve, ki jih podjetje potrebuje, od ustanovitve, do vodenja in administracije ter svetovanja na davčnem, delovnopravnem in pravnem področju, tudi preko sodelovanja z usposobljenimi strokovnjaki. Združenje je tudi že vrsto let aktivno v projektih čezmejnega sodelovanja na področju podjetništva, kjer si prizadeva za premoščanje administrativnih ovir pri delovanju podjetij na čezmejnem območju med Italijo in Slovenijo ter za skupno promocijo in razvoj območja.

SLOVIK

Slovenski izobraževalni konzorcij – Slov.I.K. je združenje podjetij, izobraževalnih ustanov in drugih javnih in zasebnih organizacij. Ustanovljen je bil leta 2005. S svojo dejavnostjo želi prispevati k zagotavljanju ustreznih človeških virov, storitev in orodij za pospešen gospodarski in kulturni razvoj širšega družbenega prostora ob slovensko-italijanski meji.
Slov.I.K. prireja izobraževalne programe za dijake, študente, zaposlene, samostojne podjetnike, za manjša in večja podjetja ter za nepridobitne organizacije. Nekateri programi so namenjeni širši javnosti.Cilj izobraževalnih programov je razvoj mladih kadrov ter spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja in raziskovalnega dela na gospodarskem, upravnem in organizacijskem področju.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux